Pozostał niespełna miesiąc !

 

Ju¿ niespe³na miesi±c pozosta³ do XI Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego na stadionie Zawiszy Bydgoszcz. Twarz± mityngu na oficjalnej konferencji prasowej dyrektor zawodów Krzysztof Wolsztyñski og³osi³ mistrz Europy w biegu na 800 m Marcina Lewandowskiego

O szczegó³ach zbli¿aj±cego siê Enea Cup 2011 poinformowali na konferencji prasowej w Urzêdzie Miasta dwaj wiceprezesi Polskiego Zwi±zku Lekkiej Atletyki: Sebastian Chmara urzêduj±cy wiceprezydent Bydgoszczy oraz wspomniany Wolsztyñski, tak¿e prezes Kujawsko-Pomorskiego Zwi±zku Lekkiej Atletyki.  – Bieg na 800 m, jedna z najbardziej presti¿owych konkurencji mitingu bêdzie w tym roku mia³ wyj±tkowo siln± obsadê – mówi³ Wolsztyñski. Rywalami reprezentanta Polski i Zawisza Lewandowskiego bêd± mistrz ¶wiata (Berlin 2009) Mbulaeni Mulaudzi (RSA) oraz Adam Kszczot, Halowy Mistrz Europy z tego roku z Pary¿a. Dlaczego zabraknie zapowiadanego wcze¶niej aktualnego rekordzisty ¶wiata Davida Rudishy? – Po prostu przestraszy³ siê tak silnej konkurencji – ¿artowa³ wiceprezydent Chmara. – Z informacji od mened¿era wiem, ¿e tak ma po prostu zaplanowany sezon do mistrzostw ¶wiata, ¿e mia³o ju¿ go nie byæ podczas mityngu w Ostrawie. Trzeba zrozumieæ plan trenera – wyja¶ni³ dyrektor Enea Cup 2011 Wolsztyñski.

XI EFL rozpocznie siê o 19 i potrwa oko³o dwie godziny. Poprzedzi go dostêpny dla wszystkich festyn z mnóstwem atrakcji g³ównie z my¶l± o dzieciach i rodzinach. Darmowa grochówka, grill, konkursy. W organizacje w³±czaj± siê poza w³adzami miejskimi tak¿e wojewódzkie, w ramach obchodów Dni Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zorganizowane grupy kibiców wejd± na zawody bezp³atnie, pozostali po zakupieniu biletu w symbolicznej cenie 5 z³otych. Transmisja z zawodów przewidziana w TVP Sport.

Inne ciekawe pojedynki Enea Cup 2011 gwiazdy i konkurencje:

 

KOBIETY

MʯCZY¬NI

 

 

100m

800m

800m

110m p³otki

3000m

400m p³otki

100m p³otki

3000m z przeszkodami

400m p³otki

Skok o tyczce

Rzut dyskiem

Trójskok

Skok w dal (U'23)

Pchniêcie kul±

 

Rzut m³otem

 

Rzut oszczepem (U'23)

800m                    

Mbulaeni Mulaudzi (RSA) – Mistrz ¦wiata, Berlin 2009

Marcin Lewandowski (POL) – Mistrz Europy, Barcelona 2010

Adam Kszczot (POL) – Halowy Mistrz Europy, Pary¿ 2011

 

Trójskok                

Phillips Idowu (GBR) – Mistrz ¦wiata, Berlin 2009

                              – V-ce Mistrz Olimpijski, Pekin 2008

                              – V-ce Mistrz Europy, Barcelona 2010

 

110m przez p³otki    

Petr Svoboda (CZE) – Halowy Mistrz Europy, Pary¿ 2011

Artur Noga (POL) – 5 miejsce, Igrzyska Olimpijskie, Pekin 2008

                           

Skok o tyczce                  

Maksym Mazuryk (UKR) – V-ce Mistrz Europy, Barcelona 2010

Evgeniy Lukyanenko (RUS) – V-ce Mistrz Olimpijski, Pekin 2008

Raphael Holzdeppe (GER) – Mistrz ¦wiata Juniorów, Bydgoszcz 2008

 

Rzut m³otem          

Libor Charfreitag (SVK) – Br±zowy medalista M¦, Osaka 2007

Translate »