FLASH QUOTES 2023

Tutaj pojawiać się będą na bieżąco wypowiedzi zawodników po starcie, strona nie odświeża się automatycznie.

Edinah CHEBITOK, winner, 1 mile, world lead (4:22.85)

It was not an easy race, but I always try to do my best. I did not expect to run so fast today, but I fight in every race. The conditions today are good, so it was possible to achieve a good performance. My goal for this year is to continue to work hard and try to make the World Championships team.

Brooke ANDERSEN, winner, hammer throw, meeting record (78.79)

I didn’t know what state my body was in when I was coming into the competition, but I’m happy with the performance today. It is pretty special to beat Anita Włodarczyk’s meeting record. After my record earlier in the year I had a couple of down competitions, but I am back on track now. My main goal is obviously to throw far. I want to come out on top at the World Championships. I feel good about my ability to work things out in a competition, so I think I can do it.

Anita WŁODARCZYK, seventh place, hammer throw (69.54)

I always have good memories from Bydgoszcz. Here, I once set a world record. For today, even 75 meters is too much for me but I know which phase of the preparations I am in. The most important thing, is that I came back to training and starts. There are things I cannot skip ahead. I am not able to throw far throughout the whole season, as I used to. It is important, that I am peaceful and I do not feel down as, at the moment, the Americans throw many meters further than I do. Paris, however, is on the horizon and I think, I can get back to throwing far.

Cambrea STURGIS, winner, 100m (11.24)

I expected to win here. I am satisfied with the time and I think I executed pretty well. I just need to stay focused and I know I can go a lot faster. The goal is to make the World Championships team and place well there.

Andrii PROTSENKO, winner, high jump (2.21)              

This is only my second competition of the season and I know I jump better as the season goes on. The season is a long one and I focus on the World Championships.  I don’t know how high I can go this year, but in Budapest I will aim for a medal.

Pietro ARESE, winner, 1500m, personal best and meeting record (3:33.56)

I am extremely happy. It is my personal best and the second-fastest time ever by an Italian. A lot of people came out and there was great support for us. I came close to the World Championships qualifying time last week and I wanted to run a little bit faster today. Now I got it! It is the first major race I won, so that makes me extra happy. My first international championships came in Toruń two years ago, so Poland is becoming important to me.

Alaysha JOHNSON, winner, 100m hurdles, meeting record (12.41)

It feels so good to run even faster here than I did in the last one. It is good to have a race like that, not having to battle. I felt a bit nervous running 12.9 in the heats, but that run was about executing technically, not running for time. The national championships are going to be extremely competitive, but I have not missed a national team since coming back and I feel I’ve proven myself as a competitor. My goal is to run a world record or at least an American record.

Daniel ROBERTS, winner, 110m hurdles (13.24)                

I signed a lot of autographs after the race, but I love doing it for the fans, as they love to support us. It was actually my first competition of the year, so I just wanted to get in two good races. There is no limit to how fast I can run. Together with my coach Allen Johnson we just try to improve all the time. I’m excited to see how the rest of the season goes. My goal is to be the world champion in Budapest.

Daryll NEITA, winner, 200m, personal best (22.23)        

I have not been known as a 200m specialist, but it is about to change. I felt this could be my best distance. This year me and my coach have worked on getting me ready for it. I am still very new to the event, today I wasn’t even sure how to set up the blocks properly and my coach had to confirm I did it right. There is no limit to how much faster I can go. Records are there to be broken. In Budapest I want to take medals in both sprints, plus the relay.

Erriyon KNIGHTON, winner, 200m, meeting record (19.95)

It was a comfortable race. It is still early in the season, so I’m doing these races to get used to being on the circut. I trust my coach on preparing my peak form at the right time. The goal is to make the national team and then win gold in Budapest.

Albert KOMAŃSKI, third place, 200m, personal best (20.49)

My aim was to start fast and I made it. The rivals set a strong pace and it worked out. Erriyon Knighton is out of my reach, for now, but I am hoping to count more and more internationally. A race like this is also a lesson of being a good loser, this is also important in sport.

Adelle TRACEY, winner, 800m (2:01.26)

It feels good to win, expecially after I did it last year. The race was not the fastest, but the field was very competitive. My goals have changed now that I am representing Jamaica. My father represented the country, so I’m happy I can follow that part of my heritage and my grandma is really proud! I want to make the World Championships in both 800m and 1500m and I would love to make a final.

Rudy WINKLER, winner, hammer throw (79.70)

I’m happy with the win and almost throwing 80m. Fajdek is not in top shape right now, but Nowicki is throwing well and it feels good to beat him. The atmosphere for hammer throwing competitions is better in Poland  than anywhere else in Europe or the US. Everyone here knows who I am, which is crazy. I keep improving with each major championship, so the goal this year is to get a medal. I don’t worry about throwing specific distances this year, it’s more about throwing well technically.

Wojciech NOWICKI, second place, hammer throw (79.52)

This is the shape I’m currently in. I’m consistent, but I lack the final touch. The throws are technically correct, but I only recently stepped down from heavy training and I lack freshness. I am waiting patiently, since I know I am getting older and I need more time to reach top shape.

Chris NILSEN, winner, pole vault (5.92)

During warmup, the wind was great and then it flip-flopped for the competition and everyone had to make adjustments, going from big poles to comething more conservative. Everyone adjusted well and I’m happy I handled this weather, too. I’ve been coming here since 2016 and I love it. I have now won here three times in a row. This year I want to break KC (Lightfoot)’s national record and maybe vault 6.10.

Ben PATTISON, winner, 800m (1:45.80)

I thought I was capable of winning today. Two days ago I raced a lot of the same guys and finished second, but that was a bad race for me. Today again it was not great tactically, but I did it. Now I’m planning to race some more, then get in a few weeks of training before the national championships. It is hard to make our national team, but I aim to make it to Budapest.

Edinah CHEBITOK, zwyciężczyni, 1 mila, najlepszy wynik sezonu na świecie (4:22.85)

To nie był łatwy wyścig, ale zawsze daję z siebie wszystko. Nie spodziewałam się, że pobiegnę dziś tak szybko, ale walczę w każdym wyścigu. Warunki są dzisiaj dobre, a wiec było możliwe osiągnięcie dobrego wyniku. Moim celem na ten rok jest kontynuowanie ciężkiej pracy i próba dostania się do drużyny Mistrzostw Świata.

Brooke ANDERSEN, zwyciężczyni, rzut młotem, rekord meetingu (78.79)

Nie wiedziałam, w jakim stanie był mój organizm przed zawodami, ale cieszę się z dzisiejszego wyniku. To całkiem wyjątkowe pobić rekord meetingu ustanowiony przez Anitę Włodarczyk. Po moim rekordzie wcześniej w tym roku miałam kilka słabszych występów, ale jestem z powrotem na właściwym torze. Moim głównym celem jest oczywiście aby rzucać daleko. Chcę być na szczycie na Mistrzostwach Świata. Czuje się dobrze z moją zdolnością rozwiązywania problemów w trakcie konkursów, więc myślę że dam radę.

Anita WŁODARCZYK, siódme miejsce, rzut młotem (69.54)

Zawsze mam dobre wspomnienia z Bydgoszczy. Tu ustanowiłam kiedyś rekord świata. Na dziś nawet 75 metrów to dla mnie za dużo, ale wiem na jakim etapie przygotowań jestem. Najważniejsze, że wróciłam do treningów i startów. Pewnych rzeczy nie przeskoczę. Nie jestem w stanie jak kiedyś rzucać daleko przez cały sezon. Ważne, że mam w sobie spokój i nie dołuję się tym, że w tej chwili Amerykanki rzucają wiele metrów dalej niż ja. Paryż jest jednak na horyzoncie i myślę, że mogę wrócić do dalekiego rzucania.

Cambrea STURGIS, zwyciężczyni, 100m (11.24)

Spodziewałam się wygranej. Jestem zadowolona z czasu i myślę że wykonałam zadanie bardzo dobrze. Muszę tylko pozostać skupioną i wiem że mogę pobiec o wiele szybciej. Celem jest dostać się do druzyny Mistrzostw Świata i zdobyć dobry wynik.

Andrii PROTSENKO, zwyciężca, skok wzwyż (2.21)

To jest dopiero mój drugi konkurs w tym sezonie i wiem że skaczę coraz lepiej z jego biegiem. To długi sezon i skupiam się na Mistrzostwach Świata. Nie wiem jak wysoko mogę zajść w tym roku, ale w Budapeszcie będę celować w medal.

Pietro ARESE, winner, 1500m, personal best and meeting record (3:33.56)

Jestem niesamowicie szczęśliwy. To mój rekord życiowy i drugi najlepszy czas kiedykolwiek osiągnięty przez Włocha. Wiele ludzi przyszło i świetnie nam kibicowało. W zeszłym tygodniu byłem blisko zakwalifikowania się do Mistrzostw Świata i chciałem dziś pobiec trochę szybciej. Teraz to mam! To pierwszy znaczący wyścig, jaki wygrałem, więc cieszę się jeszcze bardziej. Moje pierwsze międzynarodowe mistrzostwa były w Toruniu dwa lata temu, więc Polska staje się dla mnie ważna.

Alaysha JOHNSON, zwyciężczyni, 100m bieg przez płotki, rekord meetingu (12.41)

To takie świetne uczucie pobiec tu jeszcze szybciej niż poprzednio. Dobrze mieć taki wyścig, nie musieć walczyć. Trochę się denerwowałam biegnąc 12.9 w eliminacjach, ale w tym biegu chodziło o techniczne wykonanie, a nie o czas. Mistrzostwa krajowe będą wymagały wyjątkowej rywalizacji, ale zawsze kwalifikowałam się do drużyny narodowej od mojego powrotu i czuję że wykazałam się jako zawodniczka potrafiąca walczyć. Moim celem jest rekord świata albo przynajmniej Ameryki.

Daniel ROBERTS, zwycięzca, 110m bieg przez płotki (13,24)

Po wyścigu rozdałem dużo autografów, ale kocham robić to dla fanów, tak jak oni kochają nam kibicować. To były właściwie moje pierwsze zawody w tym roku, więc po prostu chciałem mieć dwa dobre biegi. Nie ma limitu prędkości mojego biegania. Razem z moim trenerem Allenem Johnsonem po prostu staramy się być coraz lepsi. Jestem podekscytowany tym jak pójdzie reszta sezonu. Moim celem jest zostać mistrzem świata w Budapeszcie.

Daryll NEITA, zwyciężczyni, 200m, rekord życiowy (22.23)

Nie jestem znana jako specjalistka w biegach na 200m, ale niedługo to się zmieni. Czułam że to mógł być mój najlepszy dystans. W tym roku ja i mój trener pracowaliśmy nad przygotowaniem mnie do tego. Nadal jestem nowa w dzisiejszym wydarzeniu, nie byłam nawet pewna jak poprawnie ustawić bloki startowe i mój trener musiał potwierdzić że zrobiłam to dobrze. Nie ma limitu do tego o ile mogę poprawić swoje wyniki. Rekordy są po to aby je pobijać. W Budapeszcie chcę zdobyć medale zarówno w sprintach jak i w sztafecie.

Erriyon KNIGHTON, zwycięzca, 200m, rekord meetingu (19.95)

To był wygodny wyścig. Nadal jesteśmy we wczesnej fazie sezonu, więc biorę udział w tych biegach, żeby przyzwyczaić się do bycia na bieżni. Ufam mojemu trenerowi, że przygotuje mnie do osiągnięcia szczytowej formy we właściwym czasie. Cel to dostać się do drużyny narodowej, a potem zdobyć złoto w Budapeszcie.

Albert KOMAŃSKI, trzecie miejsce, 200m, rekord życiowy (20.49)

Moim celem było szybko zacząć i to się udało. Rywale mocno mnie pociągnęli i udało się. Erriyon Knighton jest na razie poza zasięgiem, ale liczę, że będziemy coraz mocniej się liczyć międzynarodowo. Taki bieg to również nauka przegrywania, to też jest ważne w sporcie.

Adelle TRACEY, zwyciężczyni, 800m (2:01.26)

To dobre uczucie wygrać, szczególnie po tym, jak zrobiłam to w zeszłym roku. Bieg nie należał do najszybszych, ale konkurencja była mocna. Moje cele zmieniły się teraz, kiedy reprezentuję Jamajkę. Mój ojciec reprezentował kraj, więc cieszę się, że mogę podążać za tą częścią mojego dziedzictwa i moja babcia jest naprawdę dumna! Chcę zakwalifikować się do Mistrzostw Świata zarówno w dystansie 800m, jak i 1500m i bardzo chcę dostać się do finału.

Rudy WINKLER, winner, rzut młotem (79.70)

Cieszę się, że udało się wygrać i prawie rzucić 80m. Fajdek nie jest w najlepszej formie, ale Nowicki rzuca dobrze i to fajne uczucie z nim wygrać. Atmosfera dla rzucania młotem w Polsce jest lepsza niż gdziekolwiek indziej w Europie czy USA. Wszyscy tu wiedzą kim jestem, co jest niesamowite. Z każdą imprezą mistrzowską się poprawiac, więc tym razem celuję w medal. W tym sezonie nie przejmuję się osiąganiem konkretnych odległosci, ważniejsze jest dla mnie rzucanie dobrze technicznie.

Wojciech NOWICKI, drugie miejsce, rzut młotem (79.52)

Taka jest moja obecna forma. Jest równo, ale jeszcze brakuje szlifu. Rzuty są poprawne technicznie, ale dopiero niedawno zszedłem z ciężkiego treningu i brakuje swieżosci. Cierpliwie czekam, bo wiem, że jestem coraz starszy i potrzebuję więcej czasu na osiągnięcie szczytowej dyspozycji.

Chris NILSEN, zwycięzca, skok o tyczce (5.92)

Podczas rozgrzewki wiatr był swietny, potem przed konkursem nagle się odwrócił i wszyscy musieli się dostosować, przechodząc z bardzo długich tyczek na bardziej ostrożne podejscie. Wszyscy dobrze się dostosowali i cieszę się, że ja także dobrze zniosłem te warunki. Przyjeżdżam tu od 2016 r. i uwielbiam tu startować. Zwyciężyłem już trzeci rok z rzędu. W tym roku chcę poprawić rekord kraju KC (Lightfoota) i może zaliczyć 6.10

Ben PATTISON, zwycięzca, 800m (1:45.80)

Myślałem, że będę w stanie dziś wygrać. Dwa dni temu ścigałem się z wieloma tymi samymi zawodnikami i ukończyłem jako drugi, ale to był dla mnie zły wyścig. Dzisiaj znów technicznie nie było wspaniale, ale zrobiłem to. Teraz planuję ścigać się trochę więcej, a potem trenować przez kilka tygodni przed mistrzostwami krajowymi. Ciężko jest dostać się do naszej drużyny narodowej, ale moim celem jest zakwalifikować się do Budapesztu.

Translate »