Listy startowe – PRE Meeting


KobietyTor Seria 1 18.00


Ma³gorzata Cury³o POL 56.36

Martyna D±browska POL 55.75

Syntia Ellward POL 55.68

Agnieszka Karczmarczyk POL 55.24

Bianka Kuta POL 56.54

Aleksandra Maliszewska POL 56.80

Paulina Mamrot POL 57.51

Dominika Muraszewska POL 56.61

Tor Seria 2 18.05


Agata Bednarek POL 52.93

Caitriona Cuddihy             IRL

Magdalena Gorzkowska POL 53.37

Ma³gorzata Ho³ub POL 54.33

Miriam Tavares POR

Mê¿czy¼niTor Seria 1 18.10


Bart³omiej Chojnowski POL 48.21

Marcin Gajda POL 49.45

Shamir Itay ISR 49.22

Piotr Ku¶nierz POL 49.37

Kamil Literski POL 48.69

Pawe³ Prencel POL 49.23

Marek Szymañski POL 47.76

Patryk Tomczak POL 48.98

Tor Seria 2 18.15


Jan Ciepiela POL 45.81

Sanford Donald ISR 45.21

Piotr Klimczak POL 45.60

Jakub Krzewina POL 46.51

Issac Makwala BOT 45,99

Omphemetse Mokgadi BOT 46.44

Micha³ Pietrzak POL 46.78

Kris Robertson GBR 46.37

Majola Ruben ISR 46.37

Tor Seria 3 18.20


Jamie Bowie GBR 46.76

Daniel D±browski POL 45.33

£ukasz Domaga³a POL 47.07

Andrzej Jaros POL 46.75

Andre Margues POR

Tiroyaone Masake BOT 47.8

Pako Serbie BOT 47.50

Grzegorz Sobiñski POL 47.98

Shapsay Yuri ISR 47.33

Tor Seria 4 18.25


Kamil Budziejewski POL 46.70

Patryk Dobek POL 46.67

Mateusz Fórmañski POL 46.17

Kacper Koz³owski POL 45.24

£ukasz Krawczuk POL 46.71

Marcin Marciniszyn POL 45.27

Rafa³ Omelko POL 46.55

Rafa³ Smoleñ POL 46.80

Piotr Wiaderek POL 45.78
Translate »